• Hlavní město: Amsterdam
  • Jazyk: Nizozemština
  • Měna: Euro
  • Rok vstupu do EU: 1958
Velvyslanectví Nizozemského království v Praze
Velvyslanectví Nizozemského království v Praze
Adresa: Gotthardská 6/27 , 160 00 Praha 6 – Bubeneč
Tel.: +420 233 015 200
E-mail:nlgovpra@ti.cz
Nizozemská obchodní komora v Praze
Nizozemská obchodní komora v Praze
Adresa:Zlatý Anděl Nádražní 25,150 00 Praha 5-Smíchov
Tel.: +420 257 473 740
Fax: +420 257 473 744
E-mail:nlchamber@nlchamber.cz
Holandská a Flanderská turistická informační kancelář
Holandská a Flanderská turistická informační kancelář
Adresa:Táboritská 23, hotel Olšanka, 130 87 Praha 3
Tel.: +420 267 092 444
www:www.holandsko.cz
E-mail:info@holandsko.cz
Úvod
ÚvodÚvod
…In the economic field our relations have
steadily increased Over the last decade,
even to the extent that since 2000 the
Netherlands accumutively have been the largest foreign investor in the Czech Republic. More than 200 companies of Dutch origin exist today in the Czech Republic, ranging from small and medumsized to major ones like Philips, KPN Telecommunications, Unilever, Royal Dutch Shell, ABN/AMRO, ING/Barings and AHOLD, capitalising on the excellent conditions and geographic location as well as the highly qualified labour force in the Czech Republic. Altogether, Dutch companies not only contribute to the Czech economic development in employing well over 20.000 peple, but also through export-oriented production, introduction of new technologies and importation of capital.
...V ekonomické oblasti se naše vzájemné vztahy, za poslední desetiletí,výrazně zlepšily, a to až do té míry, že od roku 2000 je Nizozemí největším zahraničním investorem v České republice. V současnosti působí na českém trhu více než 200 holandských společností, a to od těch nejmenších přes středně velké až po ty nejvýznamnější jako jsou Philips, KPN Telecommunications, Unilever, Royal Dutch Shell, ABN/AMRO, ING/Barings, and AHOLD, které těží především z vynikajících podmínek, příhodné zeměpisné polohy a v neposlední řadě také ze schopností vysoce kvalifikovaných pracovních sil v ČR. Celkem vzato, holandské společnosti nepřispívají pouze k ekonomickému rozvoji prostřednictvím více než 20.000 vytvořených pracovních míst, ale také výrobou orientovanou na export, zaváděním nových technologií a přílivem kapitálu. Více informací ...
Robert Jan van Hotum
Velvyslanec Nizozemí v ČR
Reklama Reklama